Terapi:
Lykken kommer indefra... jeg hjælper dig med at finde den!

Terapi er som en guldgraver – Selv den mest funklende ædelsten kan blive omgivet af snavs og skidt – Men, ved hjælp af terapi kan du igen nå ind til dit smukke indre.

Heldigvis er terapi blevet mere og mere normalt og ikke kun noget vi bruger når der ikke er andre udveje. Mange bruger det som en hjælp og tryg guide til at overskue hverdagens stress – og til en hånd i ryggen når livet til tider føles svært. 

Når du vælger at gå i terapi tager du ansvar – Ansvar for dig selv, dine omgivelser dit parforhold. Du tager livet i dine egne hænder og undgår på den måde at føle dig som et offer for livet..

Når du tager ansvar bliver du gladere og kommer mere til stede i livet – Du begynder at tage bevidste valg og forholde dig til hvad du kan lide og ikke lide og hvor dine grænser går.

Det smitter positivt af på dine relationer der nu ser og mærker dig tydeligt. Kærlighed vil derfor begynde at strømme din vej og glæden ved at give og modtage kærlighed vil vokse i dig. –  I denne proces vil også din selvfølelse vokse og du vil opdage at  f.eks. stress, angst og dårligt selvværd vil fylde meget mindre i dit liv og der vil derfor blive mere plads til glæde, lyst og lykke.

Vi lever i et samfund hvor det påkræves, at vi leder os selv og kan klare os selv, og der må ikke være noget galt, da dette kan opfattes som en falliterklæring.  Men alle mennesker oplever svære tider, og får ubehagelige oplevelser som kræver bearbejdning og det er ikke altid vi klarer os lige godt ud af dette. Terapi er altid en hjælp, både til dig der er ramt og til dig der er rystet.

Vi bruger ofte en masse penge og tid på at få materielle goder til at forsøde vores liv, men hvad med dét, der kan få os til at være glade og tilfredse indefra på varigt plan – Lykken kommer nemlig, indefra – Og så er det ikke engang lyv.

Terapi er for alle og enhver der søger hjælp til forbedring af deres livssituation. Terapi betyder i al sin enkelhed, at en psykoterapeut forsøger at afhjælpe en persons psykiske problemstillinger ved hjælp af flere samtaler. Terapi kan således afhjælpe der hvor du føler at dit liv giver for meget modstand og ofte kan det være  svært  at komme videre selv. Vi oplever alle krise perioder, som kan være så svære at det føles umuligt at klare det alene, bl.a. fordi vi har tendens til at falde tilbage i gamle og måske uhensigtsmæssige handlemønstre. Terapi vil hjælpe dig til at se med friske øjne på en svær situation  og  måske blive bevidst om forhold, du ikke var klar over havde betydning, for problemstillingen.

En følelse af at det hele virker trist og smertefuldt, kan være svært at forholde sig til, fordi vi  aldrig har lært som sådan at hvile i, og have ro med os selv, i disse svære, men uundgåelige livssituationer og følelser. Samfundskulturen har lært os, at vi skal skynde os at tage en hovedpinepille hvis vi har smerter. Dette løser ikke problemet, godt nok fjerner den midlertidigt følelsen af at have ondt i hovedet, men dét der var årsag til smerten, er der ikke gjort noget ved. Vi lærer ikke at håndtere smerte og ubehag, men det kan læres i terapi. Terapi vil have en støttende og helende effekt, der sammen med simple metoder, vil hjælpe dig i din udvikling til et gladere liv.

Terapi er  også godt  hvis man oplever sorg, depression, stress, angst, dårlig selvværdsfølelse eller selvtillid. Der vil altid være grader af disse tilstande, men der er ingen grænse for hvornår det er ”nok” til, at man søger hjælp, fx i form af terapi. Hvis du mærker efter i dit inderste ved du selv hvornår du har brug for og gavn af en terapeuts støttende, objektive og faglige hjælp. Terapi er, efter min mening, en måde at komme hurtigere og mere effektivt og bevidst handlende ud af dine problemer, så du igen kan blive fri og glad.

Terapi giver dig et åndehul af ro og plads til at komme i ordentlig kontakt med dine dybere følelser, og forståelse for hvorfor du reagerer og handler som du gør. Terapi er et rum til refleksion som vi alt for sjældent tager os, men som netop kan bringe os videre i retning af det vi gerne vil med vores liv.

Terapi-former der kan hjælpe dig ud af dine problemstillinger

Som eksamineret og uddannet terapeut kan jeg professionelt hjælpe dig ud fra mange psykologiske retninger.
Således arbejder jeg med:

  • Psykodynamisk terapi – Barndomshistorien – (arbejdet med ubevidste konflikter, som løses ved en længere proces, hvor du gradvist får mere og mere indsigt i det der ligger til grund for egne følelser og adfærd)
  • Kognitiv terapi/ kognitiv adfærdsterapi (resultatorienteret tilgang der tager fat i et aktuelt problem med de dertil hørende tankemønstre/adfærdsmønstre)
  • Humanistisk terapi/ oplevelsesorienteret terapi (der vægter at opleve og udtrykke undertrykte følelser og reaktioner, sågar potentialer)
  • Systemisk terapi (en terapitilgang der forstås ud fra helheder, altså hele systemer f.eks. familien ; ser vigtigheden af relationer, og det der måske underforstået ligger mellem de forskellige involverede personer)
  • Eksistentiel terapi – Eksistens kriser –  (vores eksistentielle grundvilkår som mennesker)
  • Transpersonlig terapi – Det spirituelle – (Det der er støre end os – mindfulness – meditation er redskaber)

Hvilken terapi-metode jeg anvender, er ikke noget du skal tænke på eller tage stilling til. Det er blot en tryghed for dig at vide, at værktøjskassen jeg arbejder ud fra, er stor og omfattende, således at du mærkbart vil opleve resultater af din terapi.

Jeg arbejder ud fra en viden om menneskelige tankemønstre og adfærd og hvilken konsekvens de har. Hvis disse har en negativ indflydelse, giver terapien dig hjælp til hvordan du kan ændre det, for således at få genskabt en god cirkel af succes.

Når man ikke har den store professionelle indsigt i den menneskelige psyke, og tilmed er svøbt ind i de personlige følelser der er forbundet med tankemønsteret, adfærden, konsekvensen heraf og i sidste ende problemet, så kan det være svært at se hvad der skal til, for at løse problemet. Tankemønsteret og adfærden er indgroet, og det kan være svært at sætte sig ud over dette. Det gør at man ofte handler ubevidst og/eller efter bedste overbevisning, og derfor tror man gør det rigtige, eller man ser ikke konsekvensen af egen adfærd.

Vi har altid vidst, at én udefra kommende i nogle situationer, bedre kan se hvad der skal til, for at løse problemstillinger, fordi vedkommende er uvildig og ikke er følelsesmæssigt er involveret. At få terapi tilbyder dette på professionelt plan, dvs. med virksomme metoder til følge, som kan hjælpe dig ud af problemet. Derfor er terapi godt for dig der føler at problemet er for stort og uoverkommeligt og hvor du føler du kører i ring og ikke kan komme ud af problemstillingen.
Terapi kan også være  en hjælp til mindre ting, og blot bruges som en tryg hånd, i en enkeltstående situation.

Terapi for depression

Depression er karakteriseret ved en grundlæggende meget stor følt tristhed. Denne tristhed kan få mange følgevirkninger. De mest almindelige er lavt selvværd og manglende interesse, hvilket igen kan medføre søvnløshed og manglende sexlyst, du kan få svært ved at koncentrere  og du kan føle dig hæmmet i mange sammenhænge.

Har man depression, påvirker det den normale funktion i dagligdagen og det er smertefuldt både for den depressive og for de pårørende. Depressionssymptomerne kan opleves i følelserne (lavt selvværd og vrangforestillinger), tankerne (fx med selvmordstanker), adfærden (dagligdagens rutiner opleves fuldkommen uoverskuelige) og kroppen (fx manglende mad- og sexlyst). Terapi kan bearbejde alle disse oplevelser i dybden.

Det skønnes at 15 % af danskerne oplever en depression på et tidspunkt i deres liv, typisk er det store forandringer der kan udløse en depression. Der må skelnes mellem den såkaldte kliniske depression og den helt almindelige og naturlige nedtrykthed hvor man også føler tristhed. Terapi kan hjælpe med at bearbejde begge former.

Depression inddeles i grader af let, middel og svær, samt om der er tale om en enkelt hændelse, en tilbagevendende eller en kronisk tilstand. Dette måles i antallet og styrken af symptomer. Depression vil ofte være behandlingskrævende og kan afhjælpes med terapi.

Ved brug af terapi går du selv ind og afhjælper problemet gennem dyberegående bearbejdning, med hjælp fra én der arbejder professionelt med terapi, og har metoder der virker. Herved er du i meget høj grad sikret en permanent løsning, fordi du tager fat om ukrudtet ved roden – og så er den uden negative bivirkninger.

Terapi for stress

Terapi kan også i høj grad afhjælpe stress. Og det er vigtigt at vi gør noget ved det, når vi mærker stressen komme snigende, for stress har en dårlig indflydelse på bl.a. vores immunforsvar som svækkes. Er der sygdom i din krop, vil denne forværres. Af stress får man forhøjet blodsukker og vores hjerne påvirkes bl.a. ved at have sværere ved at lære noget nyt.

Symptomer på stress kan være dårligt humør og irritabilitet, træthed og deciderede søvnproblemer, dårlig hukommelse, hovedpine og svimmelhed. I terapi arbejdes der med hvordan man igen får skabt en god cirkel af balance, hvor man har det godt med sin krop.

Man skal huske at det er tankerne om travlhed der stresser, ikke selve travlheden. Terapi hjælper dig med at finde en måde at tænke om travlheden på, at strukturere bunkerne af gøremål, så det igen bliver overkommeligt for dig.

Stress affødes ofte af det pres vi er udsat for det meste af vores dagligdag. Det være sig på vores arbejdsplads, som det pres der kan komme på hjemmefronten, hvor selv hyggestunder kan ende som endnu et projekt der skal nås i den overbookede kalender. Stress har ikke kun en konsekvens for den der er stresset, men påvirker alle omkring, som kolleger og familie. Derfor er det endnu mere vigtigt at få hjælp til at slippe stressen og genfinde sig selv. Her er terapi en rigtig god løsning, og med terapi er der ikke nogen ubehagelige bivirkninger, kun gode metoder til at komme på ret køl, som man kan bruge fremadrettet i alle mulige situationer.

Vi ved i dag at noget der kan mindske stress er skønne aktiviteter som motion, humor og latter, berøring, massage og søvn. Det er bare ikke altid man kan være åben for dette, når man er stresset og ikke har overskud, men med terapi kan du arbejde dig derhen hvor det igen bliver muligt – derfor er terapi så fantastisk et hjælpemiddel.

Terapi kan hjælpe med metoder til at omgås stress og få fokus på at bygge sunde vaner op, samt gøre det klart  hvilke vilkår du egentlig har med at gøre, være realistisk med hvad du har tid til, samt at mestre kunsten at kunne prioritere og følge denne prioritering, således at dét du gerne vil, afspejler dét du rent faktisk gør.

I et terapiforløb kan man styre efter et nøgleord som ”balance” – her vil det være din balance som sættes efter dine prioriteringer. Når du føler balance, vil du ofte falde mere til ro og i højere grad undgå stress. Terapi kan bruges som en mulighed for at skabe dette fristed, til at reflektere over hvad der er dig, og hvad du gerne vil med dit liv. Ofte løber hverdagen af sted med os, hvor vi næsten kan føle os løbet over ende. Med en god investering i terapi kan du genskabe det der er dig og styre derhen hvor du gerne vil.

Terapi er styrketræning for din mentale tilstand. I det refleksionsrum der dannes i terapi, er der ro og overskud til at lære at skelne væsentligt fra uvæsentligt samt den gave at kunne prioritere. Dette er særdeles vigtigt at kunne i  denne tid med den uendelige strøm af muligheder og det store pres der hviler på os alle. Terapi giver os således noget vi ellers ikke tager os tid til – Nemlig et refleksionsrum hvor du bevidst kan styre at dit liv kører i den retning du gerne vil.

Terapi for angst

Terapi kan afhjælpe angst. Der findes mange former for angst og angst er almindeligt forekommende i Danmark. Angstlidelser anslås til at pådrages af 15-25 % af den danske befolkning i løbet af deres liv.

Terapi til behandling af angst vil koncentrere sig om at arbejde med og mindske den overbevisning der ligger til grund for angsten. Den katastrofe der opleves i kroppen og i tankerne synes stor og meget sandsynlig i det øjeblik man er angst, hvor du, når du ikke føler angst, føler det modsatte. I terapi kunne vi arbejde med angsten for at miste kontrollen. Terapi sætter også fokus på hvorledes du fortolker en given situation. I terapi arbejdes der med grundopfattelser af dig selv og af din omverden. Således er terapi næring for et godt selvværd og en god selvtillid.

Terapi for sorg

Sorg er en proces du gennemgår efter et tab eller andre eksistentielle kriser. Sorg er ikke en sygdom. Det er naturligt at søge hjælp hos andre mennesker til bearbejdelse af sorg. Det har mennesket til alle tider gjort, enten hos et familiemedlem, en præst eller lignende. I dag er terapi en af de mest brugte behandlingsformer. Det kan være en fordel i bearbejdningen at få hjælp fra en uvildig der ikke er personligt involveret,  som netop er tilfældet ved terapi.

Terapi er til dig – det er dig der er i centrum!

Terapi til dig, vil hele vejen igennem, være på dine præmisser. Du får den hjælp og rådgivning i terapien, som du føler du har brug for. Det kan være at du føler at et kort forløb i terapi er nok for dig, så er det dét du får, men hvis du vil have mere og gå mere i dybden, så er det dét dit terapiforløb skal afspejle.

Under alle omstændigheder vil terapi ruste dig, ved at lægge op til forandringer i dig som er dyberegående og positivt rettet mod en bedre hverdag. Terapi giver dig personlig indsigt i, og bevidsthed om, dine handlemønstre og tankegang, så de kan ændres fra eventuelle problematiske til hensigtsmæssige. Således vil jeg i din terapi, støtte dig og hjælpe med at lære dig selv bedre at kende, så du kan komme i kontakt med det der skal til, for at komme videre i dit liv.

Du er altid velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtende snak. Som en forberedelse til en sådan snak om terapi for dig, kan du eventuelt tænke over hvad du gerne vil have ud af din terapi, hvad dine forventninger er, og om du har sat dig nogle specifikke mål med din terapi. Også hvis du er i tvivl om terapi er noget for dig kan du ringe til mig, og så finder vi ud af i fællesskab hvilket forløb du vil have gavn af.

AP terapi - Hvem er jeg?

Hvem er Anne Pagh?

Jeg er eksamineret og certificeret psykoterapeut fra ID-Academy en 4 årig integrativ psykoterapeut uddannelse ved psykoterapeut Ole Vadum Dahl…

Læs mere om hvem jeg er

AP terapi - Klientudtalelser

Klientudtalelser

”Jeg havde en oplevelse af at blive mødt af en autentisk favnende terapeut. Annes teori, erfaring, nærhed og meditative indslag har været relevante for os på alle konti…”

Læs flere klientudtalelser