Stress:
Bliv guidet igennem til et liv uden stress

Stress er én af de mest udbredte psykiske lidelser i Danmark.  Stress  kan leve ubevidst i os med indgroede vaner og adfærds- og tanke-mønstre, og derfor kan det være svært at komme af med stressen på egen hånd.

Med hjælp fra terapi vil det pludselig være muligt at se mere hensigtsmæssige vaner og mønstre blive dannet, og forvandle stressfyldte situationer til fredfyldt adfærd. Terapi er en anerkendt og veldokumenteret behandlingsform med gode resultater til behandling af stress.

Jo før du kommer i behandling med terapi, desto større er chancen for at slippe af med din stress, så stressen ikke længere har taget i dig og styrer dit liv.

Uanset hvor meget stress hersker i dit liv, kan du komme den til livs ved hjælp af ganske simple teknikker, som jeg vil støtte dig i brugen af, til du er i ét med dem selv, og kan klare en hvilken som helst situation selv, med oplevelse af ro og harmoni i både tanker, følelser og adfærd – teknikker til at gen-opleve livsglæden… første skridt på vejen, vil være en erkendelse af, at du ikke er lig med stressen!

Hjælp til stress

At leve med stress er en kæmpe forringelse af din livskvalitet, og påvirker ikke alene dig selv, men også familie, venner og kolleger. Det føles oftest uoverskueligt at slippe ud af dette tag stressen har i dig, men du er ikke født med stress, og det er ikke en kronisk sygdom. Får du ændret din situation og fjernet dét der belaster dig, vil symptomerne på stress med det samme mindskes.

Du er ikke nødt til at leve med stress resten af dit liv, men du er nødt til at tage nogle bevidste valg og arbejde med dig selv og din livsstil, hvis du vil ha stressen definitivt ud af dit liv. Stress bider sig fast, og slipper ikke taget af sig selv. En hjælp til stress kan være at erkende at du ikke er lig med din stress.

Prøv at tænke om den stress der ønsker at overmande dig igen og igen, at det ligesom er en ting der sætter sig eller klæber sig til din krop og dit sind, som et sæt tøj. Som et sæt tøj du kan tage af og på ved hjælp af din vilje.

En hjælp til stress kan altså være at tænke på stressen som en ydre omstændighed der nu igen lige stikker hovedet frem, hvor du skal forsøge at træne dig i, blot at observere dette. Du er ikke lig med dette din stress, eller dette  sæt tøj. Senere når du bliver stærkere, vi du aktivt kunne vælge at tage dette  sæt tøj af (stressen) og putte det i skraldespanden, og så vælge hvilket nyt sæt tøj du gerne vil have på.

Det gælder ikke om at undertrykke  stress symptomer, måske nærmere være det taknemmelig for at det har været med til at beskytte dig mod noget du ikke ville have i dit liv, men nu vil du aktivt vælge at beskytte dig selv på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

 

Stress – Hvad er stress og hvad er symptomer på stress?
Stress kan opstå i et hvilket som helst miljø, da det er din opfattelse af situationen der er afgørende for om du får stress, ikke selve situationen. Stress er ikke andres skyld, men ens egen måde at være til stede på.

Vi er alle forskellige, og vi reagerer meget forskelligt på pres, forandringer og andre kritiske situationer. Der er også grader af stress, og det vil også være forskelligt hvad der er brug for, for at komme ud af den oplevede stress.

Stress er blevet et hyppigere og hyppigere anvendt ord i vores sprog. Ofte anvendes ordet stress om blot dagligdags oplevelser, hvor vi oplever et pres vi ikke føler vi kan magte i den givne situation. Stresssymptomer er kroppens måde at reagere på og forsvare sig på overfor truende situationer og er naturligt i den forstand. Det må bare ikke gå hen og blive en permanent tilstand.

Oplever du denne tilstand hver dag i overvældende grad og som noget du ikke kan styre, kan der være tale om at du reelt er stressramt. Her er det vigtigt at du tager selv små signaler om stress symptomer alvorligt og søger hjælp til stress.

Hvis du mærker efter, kan du mærke, om du har uhensigtsmæssig meget stress i dit liv, hvis det er en tilstand du føler som en daglig ingrediens. Har du alligevel svært ved at bedømme det selv, kan du tage en snak med en terapeut, som også vil kunne hjælpe dig med behandling af stress, hvordan du kommer af med den destruktive stress. Alternativt findes der også en såkaldt stress test, der kan hjælpe dig med hvor meget stress påvirker dig negativt.

Har du stress, er det vigtigt at du søger hjælp fx hos en professionel terapeut, ellers kan stressen gøre skade på både krop og psyke. Stress kan forårsage andre uheldige følgetilstande som angst, lavt selvværd, depression mm.

Selvom stress er individuelt oplevet, er der alligevel overordnede symptomer på stress her kommer de mest almindelige.

Almindelige symptomer på stress er:

 • Søvnløshed (fx at kunne vågne midt om natten med buldrende tanker, og skulle bruge 1-2 timer på at falde i søvn igen)
 • Hovedpine, migræne, spændinger i kroppen, mavesmerter
 • Svimmelhed, svedeture, høj puls, hjertebanken
 • Hurtige og anspændte bevægelser
 • Konstant følelse af mangel på tid, utålmodighed
 • Ringen for ørerne og virus på balancenerven
 • Hyppigere infektioner og forværring af eventuel kronisk sygdom
 • Svært ved at grine og være glad i det hele taget
 • Aggressiv adfærd
 • Træthed
 • Øget brug af stimulanser
 • Manglende lyst
 • Fraværende adfærd
 • Humørsvingninger og irritabilitet
 • Usikkerhed svær at håndtere
 • Koncentrations- og hukommelses-svigt (som fx viser sig ved nedsat præstationsevne)
 • Indre uro

Stress kan opleves i mange sammenhænge. Stress kan fx opleves ved forandringer der truer større omvæltninger i vores liv, det kan være stress på arbejdspladsen, præstationspres, eksamensstress, posttraumatisk stress mm.

 

Behandling af stress
Der er hjælp at hente til håndtering af stress, og der er veje ud af enhver form for stress.

Selvom det kan føles uoverskueligt at komme ud af en stressramt situation, skal du vide at jeg har stor erfaring med at hjælpe folk over deres stress, og jeg vil helt sikkert også kunne hjælpe dig trygt og godt igennem til et nyt og endnu bedre liv. Som uddannet psykoterapeut kan jeg hjælpe dig med at slippe af med din stress og vi kan finde nye veje gennem hverdagens udfordringer. Livets små glæder vil igen springe dig i øjnene i takt med du slipper stressen og bliver mere nærværende i dit eget liv.

Vi vil sammen skabe en afklaring af din situation, ved at se på de områder hvor du føler stress, for at afgrænse problemet. Herved er det nemmere at tage fat på. Bagefter vil vi sammen se på hvad der kan erstatte de uhensigtsmæssige mønstre der er årsagen til stressen. Vi vil have fokus på dét du gerne vil have i dit liv, og du vil hurtigt mærke små forandringer i din hverdag.

Alene denne samtale, vil i sig selv give dig overblik og ro, hvilket vil mindske din følelse af stress.

Vi kan ligeledes træne at sætte grænser op og hvad der skal til for at kunne overholde disse. Vi vil sammen træne det at være til stede i nuet med ro, her er Mindfullness et fantastisk redskab som  vi kunne bruge. En anden mulighed vil være at tale om  hvordan du kan håndtere de uundgåelige stressede situationer der måtte komme.

Hver samtale varer 1 time, hvor udgangspunktet altid vil være, hvor du er lige præcis nu, og hvad du har brug for. Jeg prioriterer at vi tager os den nødvendige tid og ro under hver samtale, så du oplever en fremgang for hver gang vi mødes. Jeg vil altid give dig nærvær og al den faglige ekspertise du har brug for. Denne ro, fred og tryghed er i sig selv vejen ud af stress.

Fra gang til gang, vil du skulle arbejde med de nye teknikker jeg giver dig, og vi vil tale om dine erfaringer hermed. Vi starter altid fra der hvor du er, og hvad du har brug for. Denne tilgang vil sørge for at de nye sunde tanke- følelses- og adfærdsmønstre integreres ordentligt, så du ikke længere vil opleve stress som en permanent tilstand.

Et terapiforløb til at opløse stress, vil erfaringsmæssigt kræve fra 5 til 10  samtaler som et minimum, for at du vil kunne fastholde de ny indlærte tanke-, følelses- og adfærds-mæssige mønstre.

Ofte vil det også være en god idé at have en opfølgning nogle uger efter terapiforløbet, for at tage de ting i opløbet, som eventuelt driller dig, i arbejdet med de nyerhvervede teknikker.

 

At komme godt ud på den anden side af stress
Det at have haft stress behøver ikke opfattes som en negativ oplevelse. Jeg vil hjælpe dig til at komme ud på den anden side af din stress, skridt for skridt vil jeg hjælpe dig til at kunne gribe hverdagens udfordringer igen, både i familien som på arbejdspladsen. Efter behandling af stress vil du få en hverdag præget af balance, og tilmed beriget af dine erfaringer. Jeg vil nemlig hjælpe dig til at drage nytte af dine erfaringer, og med dine nye sunde vaner vil du stå stærkere end nogensinde før.

At fjerne sin stress med et terapiforløb, vil typisk gøre dig klogere på dig selv og på faktorer der får dig til at stresse. Du vil blive hurtigere og bedre til at reagere på uhensigtsmæssige belastninger og kunne spotte stresssymptomer og bruge disse advarselssignaler til at passe på dig selv.

Behandling af stress vil give dig din livsglæde igen, det vil give dig overskud til alt dét du gerne vil med dit liv. Du vil få nyt og styrket selvværd, nye måder at være og tænke på. Uden stress vil din arbejdsglæde øges og du vil fx have nemmere ved at træffe de rigtige beslutninger. Du vil blive bedre til at samarbejde og kunne klare udfordringer og forandringer. Du vil have meget mere energi til at klare dagligdagens opgaver. Du vil stå stærkere i alle situationer, fordi du har lært at lytte til, og forstå dit sind, på en helt ny måde, så du vil også kunne registrere optakt til ny stress, og kunne handle sundt derefter. Får du alligevel brug for hjælp hvis stressen presser på, kan en ekstra samtale altid hjælpe dig til at komme på rette spor igen.

Som din terapeut vil jeg garantere dig, at du altid vil kunne arbejde dig ud af din stress med teknikker og på måder som du har det godt med. Jeg vil altid skabe ro og nærvær omkring dig og give dig lige præcis de udfordringer som du har gavn af. Hos mig vil du ikke føle dig bedømt og du vil ikke være hende eller ham den stressede. Mange mennesker lider af stress og det er der gode grunde til. Jeg arbejder ud fra den holdning, at vi alle gør det så godt vi kan, altid – ud fra vores omstændigheder og dét livet byder os.

Jeg er her for din skyld, og vil gøre mit bedste for at hjælpe dig ud af din stress og finde din indre ro igen.

Stress er ikke kun en lidelse. Det kan også være vejen til indsigt og nærvær overfor dit indre, at komme tæt på sig selv. Og det er virkelig en gave, som ikke alle oplever.

Kontakt mig gerne, allerede i dag til en uforpligtende snak og evt, en aftale om et møde.

Første møde er gratis!

- Og så er du allerede på vej ud af stressen -

AP terapi - Hvem er jeg?

Hvem er Anne Pagh?

Jeg er eksamineret og certificeret psykoterapeut fra ID-Academy en 4 årig integrativ psykoterapeut uddannelse ved psykoterapeut Ole Vadum Dahl…

Læs mere om hvem jeg er

AP terapi - Klientudtalelser

Klientudtalelser

”Jeg havde en oplevelse af at blive mødt af en autentisk favnende terapeut. Annes teori, erfaring, nærhed og meditative indslag har været relevante for os på alle konti…”

Læs flere klientudtalelser