Selvværd:
Du er dén, du er - din opfattelse af
dig selv er afgørende... jeg kan hjælpe dig til bedre selvværd

At have et godt selvværd er væsentligt for hele din psykiske trivsel og dit liv. Ved et godt selvværd har du nemt ved at føle at du er noget værd og det smitter positivt af på dit arbejdsliv og dine relationer.

Lavt selvværd er ingen ønskværdig tilstand og det kan præge alle aspekter af dit liv. Det positive er at du kan gøre noget ved det, vha terapi er det muligt at bryde gamle tankemønstre og dermed give dig selv lov til at  nyde dit liv igen.

Et lavt selvværd og manglende sociale færdigheder kan potentielt udløse nogle former for psykiske lidelser (angst, stress, depression)  hvilket i disse tilfælde gør terapi nødvendig.

Terapi er en anerkendt og veldokumenteret behandlingsform med gode resultater til behandling af lavt selvværd.

Et lavt selvværd er karakteriseret ved negative tanker om dig selv. Det kan være tanker om at andre måske ikke bryder sig om dig som du er, tanker om at du ikke føler dig god nok, specielt hvis du laver fejl. Du  har en idé om at du ikke må lave fejl og ikke må være uenig med andre. Ved lavt selvværd er du altså bange for andres fordømmelser  og du fordømmer ofte også dig selv, ved fx at fortælle dig  selv at du er en taber.

Vil du et lavt selvværd til livs, må du nødvendigvis adressere disse negative tanker og skabe en konstruktiv tilgang i stedet.

Lavt selvværd viser sig fx ved underdanighed og tilbagetrukkethed eller som aggression og afstandtagen. Det er en ond cirkel der bekræfter sig selv som kan være meget  svær at komme ud af uden hjælp.

 

Lavt selvværd – hvad er det?

Selvværd defineres ved den måde man er præsenteret på i sin egen tænkning. Altså den måde du tænker om dig selv på. Ved et lavt selvværd har man således ikke særligt høje tanker om sig selv.

Basen for denne indre opfattelse af selvværd dannes ved din tidlige udvikling og din tidlige erfaring, dvs. allerede i din barndom og ungdom. Derfor er kombinationen af: selvværd og børn, så vigtig.

Lavt selvværd begynder således med gentagne oplevelser af fiasko og kritik, samt ved mødet med ligegyldighed eller ligefrem fjendtlighed.

Tanken om ikke at være god nok, sender automatisk signaler ud i kroppen, med et tankemønster der nedgør selvet. Dermed mindskes tilliden og selvtilliden.

Manglende selvværd skaber ligeledes for meget opmærksomhed på dig selv og  dine ubehagelige følelser og herved mistes en stor del af indlevelsen i, og sympatien for andre.

 

Selvværd og selvtillid

Selvværd er således defineret ved den måde du tænker om dig selv på.

Selvtillid defineres som brugen af adfærd og færdigheder i det sociale rum, med formål at klare sig i sin higen efter det man gerne vil opnå, samtidig med at du beskytter dig overfor det der er skadeligt for dig.

Har du en god selvtillid, er du altså dygtig til at gå efter det du har brug for, så du får tilfredsstillet dine behov, samtidig med at du kan beskytte dig selv, når du udsættes for noget dårligt.

Har du et godt selvværd og en god selvtillid, har du en sund psyke.

 

Bedre selvværd – hvordan får du det?

ALLE – kan få et bedre selvværd og dermed blive gladere i sit liv.  Det er videnskabeligt afprøvet og dokumenteret, at selv meget svære grader af lavt selvværd kan heles. Det handler om at erstatte  de destruktive tanker med de konstruktive. Og så at øge dine gode egenskaber, helst dét du selv værdsætter mest.

Eksempelvis kan du lave en liste med forskellige gode egenskaber som du selv værdsætter. Det kunne være ”at være optimistisk trods modgang”. Gå gerne i dybden med hvorfor du gerne vil have den enkelte egenskab, hvad vil du opnå, hvordan vil du praktisere det? De egenskaber du vælger må ikke være på bekostning af noget væsentligt. Notér så hvor meget du selv vurderer, at du har den enkelte gode egenskab, benyt fx en procent-skala, og skriv altså et tal fra 1-100.

Nu skal du så udføre en eller gerne flere gode egenskaber hver dag, også selvom du ikke lige har lyst. Herved fyldes dit fokus og dine handlinger med gode egenskaber og bliver til en dagligdags oplevelse i stigende grad. Mål dig selv ofte, og se hvad der sker med din overbevisning og hermed dit selvværd. Det virker!

Overbevisningen om at du besidder de gode egenskaber øges, fordi de gode egenskaber er blevet til vaner hos dig, det øger dit selvværd.

Det kan tage tid, men det er tid godt givet ud.

Med  hjælp  fra terapi, kan du få processen til at gå hurtigere og mere sikkert frem.

Et bedre selvværd, kan du opbygge ved at søge de steder hvor du kan mærke god energi med en anden. Det kan være samvær med en god ven, familie eller med et kæledyr. Et bedre selvværd kan også opbygges af, at gøre noget du holder af, en hobby, en fritidsaktivitet eller lignede, helst noget hvor du lægger noget arbejde i selv, så du kan se resultater af dit tilstedevær.

Og så gælder det om at bygge de små succeser op – at tælle succesoplevelser og ikke fiaskoer.

Langsomt kan du begynde at brede det ud til flere og flere mennesker og flere og flere områder.

Som terapeut kan jeg støtte dig hele vejen. Jeg kender også til de faldgrupper som du helt sikkert ryger i, hvor jeg kan give dig  de nødvendige værktøjer til at komme op igen. Med diverse øvelser, indsigter, bevidstheds-træning og teknikker vil du stille og roligt kunne få et meget bedre selvværd.  Og herfra vil dit selvværd hurtigt vokse.

At have et lykkeligt liv handler ikke om at undgå problemer, men at være i stand til at kunne møde problemerne med oprejst pande og komme konstruktivt og styrket igennem dem.

Har du et lavt selvværd handler det blandt andet om at udvikle sociale færdigheder til at kunne kommunikere sundt og effektivt med andre, samt at kunne løse de problemer der opstår. Sociale færdigheder og konstruktiv tankegang er effektivt i opbygningen af et bedre selvværd. Samtidig modvirker det også andre ubehagelige tilstande som depression og angst.

Den konstruktive tilgang handler fx om at acceptere dårlige hændelser, evnen til at kunne sætte sig ud over dem og den ubehagelige følelse de afføder. Herved gør du dig mere robust, og du kan komme styrket ud af de dårlige hændelser. Således kan du bevidst genopbygge et lavt selvværd.

Ofte vil det være nemmere sagt end gjort, fordi du typisk har forfald til uheldigt indarbejdede mønstre og vaner. Jeg  som din terapeut kan hjælpe dig til at bryde disse mønstre og effektivt få skabt nogle nye gode vaner.

Hvis du kan nikke genkendende til dette emne, vil terapien kunne hjælpe dig videre til et bedre og mere bevidst liv, med en god selvfølelse og kærlige relationer. Du kan få det bedre – allerede i dag! Husk det handler om at skabe de små succeser, de små glæder, og den gode opadgående spiral er i gang.

Kontakt mig , gerne idag helt uforpligtende for en aftale eller en snak.  -  Første session er gratis.

Dette er vejen fra et lavt selvværd til et bedre  og lykkeligere liv – og du kan starte lige nu!

AP terapi - Hvem er jeg?

Hvem er Anne Pagh?

Jeg er eksamineret og certificeret psykoterapeut fra ID-Academy en 4 årig integrativ psykoterapeut uddannelse ved psykoterapeut Ole Vadum Dahl…

Læs mere om hvem jeg er

AP terapi - Klientudtalelser

Klientudtalelser

”Jeg havde en oplevelse af at blive mødt af en autentisk favnende terapeut. Annes teori, erfaring, nærhed og meditative indslag har været relevante for os på alle konti…”

Læs flere klientudtalelser