Selvtillid:
Kravene i vores samfund og måske fra
dig selv gør, at vi mister vores selvtillid...
jeg kan hælpe dig med at få den tilbage

Vores selvtillid kan hurtigt få et knæk. Der bliver krævet meget af os, i det samfund vi lever i, hvilket kan forårsage at man begynder at tvivle på de evner man har. Det kan føre til dårlig selvtillid og fx præstationsangst, som det er vigtigt at behandle.

Præstationsangst og selvtillid er udfordringer det kan være svært at kæmpe med selv pga. indgroede vaner og mønstre.  En terapeut vil hurtigt kunne hjælpe dig til en stærkere selvtillid og selvværd. 

Få selvtillid allerede nu ved at have fokus på at øge din egen tillid til dine evner, med terapi er det meget nemmereog hurtigere at få en helt stærk selvtillid. Dårlig selvtillid og manglende sociale færdigheder kan potentielt udløse alle former for psykiske lidelser, hvilket sætter valget om behandling endnu mere i perspektiv.

Terapi er en anerkendt og veldokumenteret behandlingsform med gode resultater til behandling af præstationsangst og dårlig selvtillid.

Selvtillid og selvværd 

Selvtillid kan beskrives som det du kan, og selvtillid handler om hvor meget du tror på dine egne evner. Selvtillid beskriver brugen af adfærd og færdigheder i det sociale rum, med det formål at opnå personlige mål, samtidig med at du beskytter dig overfor det der er skadeligt for dig og dine mål.

Har du en god selvtillid, er du altså dygtig til at gå efter det du har brug for, så du får tilfredsstillet dine behov, samtidig med at du er god til at passe på dig selv, når du udsættes for noget der ikke er godt for dig. Ved god selvtillid føler man, at man slår til og gør det godt.

Selvværd er defineret ved den måde du tænker om dig selv på. Har du et lavt selvværd, har du typisk negative tanker om dig selv. Man føler sig ikke god nok og man er bange for, og tror ofte, at andre også bedømmer én negativt.

Selvom man har et godt selvværd, kan man godt have dårlig selvtillid, og omvendt.

Er du stærk i din selvtillid og selvværd, har du en sund psyke. Der er selvfølgelig mange grader af dette, også fra dag til anden i dit liv.

Der hvor det bliver et problem, er hvor du oplever at du har en så dårlig selvtillid at det overskygger din hverdag og du føler dig hæmmet i at opnå det du gerne vil.

Dårlig selvtillid – hvad er det?

Alle kan få dårlig selvtillid. Vi kander alle følelsen af at tvivle på os selv.

Dårlig selvtillid og et lavt selvværd begynder med gentagne oplevelser af kritik og fiasko, at være i omgivelser hvor man har følt sig forkert, fx hvis man ikke føler sig elsket af sin familie eller blandt venner. Dårlig selvtillid opstår i mødet med ligegyldighed og fjendtlighed.

Tanken om ikke at være god nok, som kan være følge af ens følelse af utallige nederlag, sender automatisk signaler ud i kroppen, med et tankemønster der nedgør selvet. Tilliden og selvtilliden forsvinder.

Har man dårlig selvtillid, føler man, at man ikke kan udføre sine opgaver godt nok. Man føler måske heller ikke at man får anerkendelse nok fra ens omgivelser, fra chefen, venner, familie o.lign.

Dårlig selvtillid viser sig fx ved underdanighed og tilbagetrukkethed, som usikkerhed i samvær med andre, eller som aggression og afstandtagen. Ofte sammenligner man sig meget med andre. Det er en ond cirkel der bekræfter sig selv, og kan være svær at komme ud af uden hjælp.

Få selvtillid

At overvinde dårlig selvtillid er noget alle kan. Det er videnskabeligt afprøvet og dokumenteret, at selv meget svær form af dårlig selvtillid kan helbredes. Det handler om at erstatte destruktive tanker med konstruktive. Det gøres nemmest ved at lægge mærke til, i hvilke situationer den dårlige selvtillid opstår, og hvilke negative tanker du gør dig. Med denne bevidsthed skal du så søge at erstatte de negative tanker med neutrale eller positive tanker.

Du kan også øge dine evner og færdigheder, helst indenfor dét du selv værdsætter mest, for at få mere selvtillid. Du skal altså gøre noget du holder af – udføre en hobby, en fritidsaktivitet eller lignede. Ved at øge dine færdigheder herigennem, vil du gradvist få mere selvtillid.

Således gælder det om at bygge de små succeser op – at tælle succesoplevelser og ikke nederlag.

Langsomt kan du begynde at brede det ud til flere og flere områder. Sæt mål op for dig selv, gerne mange let opnåelige også, og ros dig selv når du opnår succes hermed, det styrker din selvtillid.

De små succeser der skaber den gode selvtillid, handler fx også om at smile til din omverden, det er en positiv indstilling der skaber en god og stærk selvtillid. Du må også forsøge at øve dig i at kunne tage imod komplimenter, når andre giver dig dem. Selvtillid handler om at acceptere os selv og have nogle positive og gode overbevisninger. Læg mærke til hvad du er god til, og lær at elske dine fejl.

Husk på at de fejl du laver, ikke er lig med dig, de er gaver i form af øjenåbnere. Det er situationer der presser dig lidt mere, til at få øje på andre veje der kan bringer dig bedre succes fremover. Muligheder for udvikling.

Nederlag i vores liv er ikke permanente tilstande, ved mindre du vælger det. Nederlag er vejen til succes, vi skal blot justere vores måde at handle på, i stedet for at slå os selv i hovedet.

Vi kan ikke kontrollere hvad livet byder os, men vi kan beslutte hvorledes vi ønsker at tackle livets forskellige situationer og udfordringer.

For at få mere selvtillid skal du finde, og kunne se, dit eget værd. Der må altså være fokus på selvudvikling for at få mere selvtillid. Måden du ser dig selv på, vil automatisk have en direkte indflydelse på dine tanker, følelser, handlinger, og i sidste ende dine resultater.

Nu er det nemmere sagt end gjort, for din selvtillid er opbygget på baggrund af dine livsvilkår samt i kombination med dit sind, og hermed den måde du har tacklet dem. Din selvtillid er med andre ord bygget på dine tanke- og handle-mønstre. Vaner det kan være svært at komme ud af. Vaner er som motorveje, super nemme at drøne der ud af.

Her er det, at der ligger en klar fordel i at få hjælp udefra, fx fra en terapeut. Du har én til at se mere neutralt og oprigtigt på dig, og som kan hjælpe dig til bedre selvtillid ud fra professionelle og veldokumenterede teknikker, uden at blive låst fast i følelser og indgroede tankemønstre.

Som terapeut kan jeg styrke dig hele vejen. Jeg kender også faldgrupperne som man helt sikkert ryger i, men som jeg kan give dig teknikker til at komme ud af selv. Med diverse øvelser, indsigter og teknikker vil du stille og roligt omdanne dine tanke- og handle-mønstre og herved få en bedre selvtillid.

Kontakt mig allerede i dag til mig og find ud af, om jeg er den rette terapeut for dig. Jeg giver vores første møde gratis, så du har mulighed for at finde ud af det her.

Dette er vejen til at få mere selvtillid, og det kan starte lige nu, hvis du tager det første skridt og kontakter mig.

AP terapi - Hvem er jeg?

Hvem er Anne Pagh?

Jeg er eksamineret og certificeret psykoterapeut fra ID-Academy en 4 årig integrativ psykoterapeut uddannelse ved psykoterapeut Ole Vadum Dahl…

Læs mere om hvem jeg er

AP terapi - Klientudtalelser

Klientudtalelser

”Jeg havde en oplevelse af at blive mødt af en autentisk favnende terapeut. Annes teori, erfaring, nærhed og meditative indslag har været relevante for os på alle konti…”

Læs flere klientudtalelser