Depression:
Jeg hjæper dig med at komme ud af
din depression og få din livsglæde igen

Depression er en tilstand vi alle kan føle snerten af, på vores rutscheture her i livet. Men enkelte rammes så hårdt af modstand, at det tager livspusten fra dem.

Ved depression åndes man i nakken af træthed, håbløshed og tristhed uden nogen umiddelbar årsag, manglende lyst og manglende evne og overskud til at klare hverdagen, og man lider af dårligt selvværd.

Depression går ud over ens koncentrationsevne og både søvn og appetit påvirkes af depression. Depressionens symptomer ligger sig som en dyne over den depressionsramte, og det kan være umådeligt svært at se lyset igen ved depression.

Depression, angst og stress er nogen af de mest almindelige psykiske sygdomme i Danmark. Samspillet mellem disse lidelser er også tydelig, fx kan stress forårsage depression og depression kan øge stressniveauet. Stress der kan udløse en depression, kan være voldsomme forandringer i ens liv, som fx sorg, dødsfald, sygdom, skilsmisse eller at miste sit job.

Depression kategoriseres i grader af let, moderat og svær grad af depression. Ved depression mindskes livskvaliteten og depression påvirker således omgivelserne, som familie, venner og kolleger i betydelig grad. Det at passe et arbejde eller klare familiemæssige forpligtelser for en med depression, kan nærme sig umuligheder til tider. Ved depression er det en god idé at tale med sine omgivelser om problemet, så man i større grad kan få medspillere, til at komme ud af depressionen.

Som med angst og stress er det meget væsentligt at begynde behandling af depression så hurtigt som muligt, da det har stor betydning for resultatet af depressionsbehandlingen. Hvis man ikke får behandling for sin depression, kan depressionen typisk vare ½-1 år, eller længere – det er lang tid, hvis man har det dårligt.

Valg af behandling mod depression

Depression er på flere måder til at helbrede. Depression kan afhængig af sværhedsgraden behandles med bearbejdning hos familie og venner, her skal man dog huske, at denne gruppe mennesker typisk er følelsesmæssigt involveret i din situation, hvilket kan farve deres hjælp. De har typisk heller ikke den relevante faglige kompetence til at kunne hjælpe dig. Det bliver på et andet plan de kan hjælpe dig. Hos disse mennesker vil du ofte kunne gavne af deres kendskab til din historik, hvor de kan hjælpe ud fra et mere helt billede, samt den tillid I har opbygget. Dette vil tage noget tid, før det gør sig gældende hos en terapeut. Her får du til gengæld uvildig, vedvarende og kompetent hjælp, så du kan komme hurtigere af med din depression.

Ud over samtaler og terapi, kan du vælge medicin. Der vil normalt gå noget tid før medicinen begynder at virke, og 3-6 uger efter påbegyndt medicinindtagning, vil man kunne afgøre om det er den rigtige slags og mængde medicin man får. Bivirkninger ved medicin er fx kvalme, diarré, nedsat lyst til sex. For 20-30 % af de der vælger at tage medicin mod depression, virker behandlingen ikke.

Ved psykoterapi er der den fordel at der ikke er nogen ubehagelige bivirkninger og virkningen holder på sigt, hvor det gør medicinen ikke. Medicin helbreder ikke depressionen. Hvis man stopper med at tage den for tidligt, kan depressionen derfor komme tilbage.

Sideløbende med disse former for behandling, er der en masse du kan gøre selv. Depression kan ikke lide:

  • God næringsrig mad, bl.a. med de sunde fedtstoffer
  • Motion – som du synes er sjov
  • Lys
  • Meningsfyldt arbejde
  • Være en del af et større fællesskab
  • Meditation, yoga, mindfullness, ro
  • Søvn
  • Kreative projekter og hobbyer
  • Smil (også når det er svært)

 

Når man er i gang med en behandling af depression, som ved et terapiforløb, er det vigtigt at man ikke stopper behandlingen for hurtigt, da der ellers er stor risiko for at depressionen vender tilbage. Af de personer der får depression, får 20 % ikke flere depressioner, 60 % får depression igen, og hver tiende får mere end 10 depressioner i deres liv.

Får man depression gentagne gange er diagnosen ”tilbagevendende depression”, modsat de der kun får depression én gang, hvor diagnosen hedder ”depressiv enkeltepisode”. Det er en god idé at lære sine egne tegn at kende, på at man er ved at udvikle en depression. Manglende lyst og overskud, træthed eller besvær med at sove, kan være tegn.

Som tommelfingerregel skal man fortsætte behandlingen af depression ½-1 år efter man er blevet depressionsfri.

Nyt liv til depressionsramte

Når et terapiforløb går i gang for at hjælpe dig af med din depression, vil vi starte der hvor du er, med dét du har brug for – vi tager udgangspunkt i din specifikke situation af depression.

Så tager vi et roligt skridt ad gangen, så vi er sikre på at få dig helt og godt igennem depressionens svære vej. Jeg har god erfaring og masser af værktøj til at hjælpe dig, og du vil hurtigt kunne mærke fremgang.

Bl.a. vil vi kunne arbejde med at bearbejde de tankemønstre der skaber og vedholder depressionen. Typisk er det tanker om skyldfølelse og utilstrækkelighed. I terapi oparbejder du en øget bevidsthed om disse destruktive tanker, samtidig med at du lærer at erstatte disse, med mere konstruktive tanker. Herved åbnes op for et øget selvværd og depressionen forsvinder stille og roligt.

Vi vil tage det skridt for skridt, og fylde dit liv med mange små glæder.

Depressionens forskellige ansigter kan føles som sorte huller, men sorte huller er også en hemmelig vej ind til en ny verden. Hvis du bruger din depression konstruktivt, kan depressionen virke som en øjenåbner. Depression kan læses som kroppens reaktion og forsvar mod noget. Ofte kan man ikke selv se dét der skal til, fordi ens følelser og tanker mørkner synet, men en kompetent terapeut, vil kunne se hvilke vejledende spørgsmål, der er de rigtige at stille, for at bane vejen tilbage til dig selv. Som uddannet terapeut, kan jeg nænsomt og grundigt hjælpe dig, til at puste liv ind i de tvivlende sorte huller der omgiver dit livssyn.

Valget af terapeut er væsentligt for resultatet. Derfor tilbyder jeg dig et uforpligtende møde med mig, så du i ro kan afgøre, om jeg er den rigtige terapeut for dig, til at hjælpe dig af med din depression.

AP terapi - Hvem er jeg?

Hvem er Anne Pagh?

Jeg er eksamineret og certificeret psykoterapeut fra ID-Academy en 4 årig integrativ psykoterapeut uddannelse ved psykoterapeut Ole Vadum Dahl…

Læs mere om hvem jeg er

AP terapi - Klientudtalelser

Klientudtalelser

”Jeg havde en oplevelse af at blive mødt af en autentisk favnende terapeut. Annes teori, erfaring, nærhed og meditative indslag har været relevante for os på alle konti…”

Læs flere klientudtalelser