Vores selvtillid kan hurtigt få et knæk. Der bliver krævet meget af os, i det samfund vi lever i, hvilket kan forårsage at man begynder at tvivle på de evner man har. Det kan føre til dårlig selvtillid og fx præstationsangst, som det er vigtigt at behandle.

Præstationsangst og selvtillid er udfordringer det kan være svært at kæmpe med selv pga. indgroede vaner og mønstre.  En terapeut vil hurtigt kunne hjælpe dig til en stærkere selvtillid og selvværd. 

Få selvtillid allerede nu ved at have fokus på at øge din egen tillid til dine evner, med terapi er det meget nemmereog hurtigere at få en helt stærk selvtillid. Dårlig selvtillid og manglende sociale færdigheder kan potentielt udløse alle former for psykiske lidelser, hvilket sætter valget om behandling endnu mere i perspektiv.

Terapi er en anerkendt og veldokumenteret behandlingsform med gode resultater til behandling af præstationsangst og dårlig selvtillid.

Selvtillid og selvværd 

Selvtillid kan beskrives som det du kan, og selvtillid handler om hvor meget du tror på dine egne evner. Selvtillid beskriver brugen af adfærd og færdigheder i det sociale rum, med det formål at opnå personlige mål, samtidig med at du beskytter dig overfor det der er skadeligt for dig og dine mål.

Har du en god selvtillid, er du altså dygtig til at gå efter det du har brug for, så du får tilfredsstillet dine behov, samtidig med at du er god til at passe på dig selv, når du udsættes for noget der ikke er godt for dig. Ved god selvtillid føler man, at man slår til og gør det godt.

Selvværd er defineret ved den måde du tænker om dig selv på. Har du et lavt selvværd, har du typisk negative tanker om dig selv. Man føler sig ikke god nok og man er bange for, og tror ofte, at andre også bedømmer én negativt.

Selvom man har et godt selvværd, kan man godt have dårlig selvtillid, og omvendt.

Er du stærk i din selvtillid og selvværd, har du en sund psyke. Der er selvfølgelig mange grader af dette, også fra dag til anden i dit liv.

Der hvor det bliver et problem, er hvor du oplever at du har en så dårlig selvtillid at det overskygger din hverdag og du føler dig hæmmet i at opnå det du gerne vil.

Dårlig selvtillid – hvad er det?

Alle kan få dårlig selvtillid. Vi kander alle følelsen af at tvivle på os selv.

Dårlig selvtillid og et lavt selvværd begynder med gentagne oplevelser af kritik og fiasko, at være i omgivelser hvor man har følt sig forkert, fx hvis man ikke føler sig elsket af sin familie eller blandt venner. Dårlig selvtillid opstår i mødet med ligegyldighed og fjendtlighed.

Tanken om ikke at være god nok, som kan være følge af ens følelse af utallige nederlag, sender automatisk signaler ud i kroppen, med et tankemønster der nedgør selvet. Tilliden og selvtilliden forsvinder.

Har man dårlig selvtillid, føler man, at man ikke kan udføre sine opgaver godt nok. Man føler måske heller ikke at man får anerkendelse nok fra ens omgivelser, fra chefen, venner, familie o.lign.

Dårlig selvtillid viser sig fx ved underdanighed og tilbagetrukkethed, som usikkerhed i samvær med andre, eller som aggression og afstandtagen. Ofte sammenligner man sig meget med andre. Det er en ond cirkel der bekræfter sig selv, og kan være svær at komme ud af uden hjælp.

Få selvtillid

At overvinde dårlig selvtillid er noget alle kan. Det er videnskabeligt afprøvet og dokumenteret, at selv meget svær form af dårlig selvtillid kan helbredes. Det handler om at erstatte destruktive tanker med konstruktive. Det gøres nemmest ved at lægge mærke til, i hvilke situationer den dårlige selvtillid opstår, og hvilke negative tanker du gør dig. Med denne bevidsthed skal du så søge at erstatte de negative tanker med neutrale eller positive tanker.

Du kan også øge dine evner og færdigheder, helst indenfor dét du selv værdsætter mest, for at få mere selvtillid. Du skal altså gøre noget du holder af – udføre en hobby, en fritidsaktivitet eller lignede. Ved at øge dine færdigheder herigennem, vil du gradvist få mere selvtillid.

Således gælder det om at bygge de små succeser op – at tælle succesoplevelser og ikke nederlag.

Langsomt kan du begynde at brede det ud til flere og flere områder. Sæt mål op for dig selv, gerne mange let opnåelige også, og ros dig selv når du opnår succes hermed, det styrker din selvtillid.

De små succeser der skaber den gode selvtillid, handler fx også om at smile til din omverden, det er en positiv indstilling der skaber en god og stærk selvtillid. Du må også forsøge at øve dig i at kunne tage imod komplimenter, når andre giver dig dem. Selvtillid handler om at acceptere os selv og have nogle positive og gode overbevisninger. Læg mærke til hvad du er god til, og lær at elske dine fejl.

Husk på at de fejl du laver, ikke er lig med dig, de er gaver i form af øjenåbnere. Det er situationer der presser dig lidt mere, til at få øje på andre veje der kan bringer dig bedre succes fremover. Muligheder for udvikling.

Nederlag i vores liv er ikke permanente tilstande, ved mindre du vælger det. Nederlag er vejen til succes, vi skal blot justere vores måde at handle på, i stedet for at slå os selv i hovedet.

Vi kan ikke kontrollere hvad livet byder os, men vi kan beslutte hvorledes vi ønsker at tackle livets forskellige situationer og udfordringer.

For at få mere selvtillid skal du finde, og kunne se, dit eget værd. Der må altså være fokus på selvudvikling for at få mere selvtillid. Måden du ser dig selv på, vil automatisk have en direkte indflydelse på dine tanker, følelser, handlinger, og i sidste ende dine resultater.

Nu er det nemmere sagt end gjort, for din selvtillid er opbygget på baggrund af dine livsvilkår samt i kombination med dit sind, og hermed den måde du har tacklet dem. Din selvtillid er med andre ord bygget på dine tanke- og handle-mønstre. Vaner det kan være svært at komme ud af. Vaner er som motorveje, super nemme at drøne der ud af.

Her er det, at der ligger en klar fordel i at få hjælp udefra, fx fra en terapeut. Du har én til at se mere neutralt og oprigtigt på dig, og som kan hjælpe dig til bedre selvtillid ud fra professionelle og veldokumenterede teknikker, uden at blive låst fast i følelser og indgroede tankemønstre.

Som terapeut kan jeg styrke dig hele vejen. Jeg kender også faldgrupperne som man helt sikkert ryger i, men som jeg kan give dig teknikker til at komme ud af selv. Med diverse øvelser, indsigter og teknikker vil du stille og roligt omdanne dine tanke- og handle-mønstre og herved få en bedre selvtillid.

Kontakt mig allerede i dag til mig og find ud af, om jeg er den rette terapeut for dig. Jeg giver vores første møde gratis, så du har mulighed for at finde ud af det her.

Dette er vejen til at få mere selvtillid, og det kan starte lige nu, hvis du tager det første skridt og kontakter mig.

At have et godt selvværd er væsentligt for hele din psykiske trivsel og dit liv. Ved et godt selvværd har du nemt ved at føle at du er noget værd og det smitter positivt af på dit arbejdsliv og dine relationer.

Lavt selvværd er ingen ønskværdig tilstand og det kan præge alle aspekter af dit liv. Det positive er at du kan gøre noget ved det, vha terapi er det muligt at bryde gamle tankemønstre og dermed give dig selv lov til at  nyde dit liv igen.

Et lavt selvværd og manglende sociale færdigheder kan potentielt udløse nogle former for psykiske lidelser (angst, stress, depression)  hvilket i disse tilfælde gør terapi nødvendig.

Terapi er en anerkendt og veldokumenteret behandlingsform med gode resultater til behandling af lavt selvværd.

Et lavt selvværd er karakteriseret ved negative tanker om dig selv. Det kan være tanker om at andre måske ikke bryder sig om dig som du er, tanker om at du ikke føler dig god nok, specielt hvis du laver fejl. Du  har en idé om at du ikke må lave fejl og ikke må være uenig med andre. Ved lavt selvværd er du altså bange for andres fordømmelser  og du fordømmer ofte også dig selv, ved fx at fortælle dig  selv at du er en taber.

Vil du et lavt selvværd til livs, må du nødvendigvis adressere disse negative tanker og skabe en konstruktiv tilgang i stedet.

Lavt selvværd viser sig fx ved underdanighed og tilbagetrukkethed eller som aggression og afstandtagen. Det er en ond cirkel der bekræfter sig selv som kan være meget  svær at komme ud af uden hjælp.

 

Lavt selvværd – hvad er det?

Selvværd defineres ved den måde man er præsenteret på i sin egen tænkning. Altså den måde du tænker om dig selv på. Ved et lavt selvværd har man således ikke særligt høje tanker om sig selv.

Basen for denne indre opfattelse af selvværd dannes ved din tidlige udvikling og din tidlige erfaring, dvs. allerede i din barndom og ungdom. Derfor er kombinationen af: selvværd og børn, så vigtig.

Lavt selvværd begynder således med gentagne oplevelser af fiasko og kritik, samt ved mødet med ligegyldighed eller ligefrem fjendtlighed.

Tanken om ikke at være god nok, sender automatisk signaler ud i kroppen, med et tankemønster der nedgør selvet. Dermed mindskes tilliden og selvtilliden.

Manglende selvværd skaber ligeledes for meget opmærksomhed på dig selv og  dine ubehagelige følelser og herved mistes en stor del af indlevelsen i, og sympatien for andre.

 

Selvværd og selvtillid

Selvværd er således defineret ved den måde du tænker om dig selv på.

Selvtillid defineres som brugen af adfærd og færdigheder i det sociale rum, med formål at klare sig i sin higen efter det man gerne vil opnå, samtidig med at du beskytter dig overfor det der er skadeligt for dig.

Har du en god selvtillid, er du altså dygtig til at gå efter det du har brug for, så du får tilfredsstillet dine behov, samtidig med at du kan beskytte dig selv, når du udsættes for noget dårligt.

Har du et godt selvværd og en god selvtillid, har du en sund psyke.

 

Bedre selvværd – hvordan får du det?

ALLE – kan få et bedre selvværd og dermed blive gladere i sit liv.  Det er videnskabeligt afprøvet og dokumenteret, at selv meget svære grader af lavt selvværd kan heles. Det handler om at erstatte  de destruktive tanker med de konstruktive. Og så at øge dine gode egenskaber, helst dét du selv værdsætter mest.

Eksempelvis kan du lave en liste med forskellige gode egenskaber som du selv værdsætter. Det kunne være ”at være optimistisk trods modgang”. Gå gerne i dybden med hvorfor du gerne vil have den enkelte egenskab, hvad vil du opnå, hvordan vil du praktisere det? De egenskaber du vælger må ikke være på bekostning af noget væsentligt. Notér så hvor meget du selv vurderer, at du har den enkelte gode egenskab, benyt fx en procent-skala, og skriv altså et tal fra 1-100.

Nu skal du så udføre en eller gerne flere gode egenskaber hver dag, også selvom du ikke lige har lyst. Herved fyldes dit fokus og dine handlinger med gode egenskaber og bliver til en dagligdags oplevelse i stigende grad. Mål dig selv ofte, og se hvad der sker med din overbevisning og hermed dit selvværd. Det virker!

Overbevisningen om at du besidder de gode egenskaber øges, fordi de gode egenskaber er blevet til vaner hos dig, det øger dit selvværd.

Det kan tage tid, men det er tid godt givet ud.

Med  hjælp  fra terapi, kan du få processen til at gå hurtigere og mere sikkert frem.

Et bedre selvværd, kan du opbygge ved at søge de steder hvor du kan mærke god energi med en anden. Det kan være samvær med en god ven, familie eller med et kæledyr. Et bedre selvværd kan også opbygges af, at gøre noget du holder af, en hobby, en fritidsaktivitet eller lignede, helst noget hvor du lægger noget arbejde i selv, så du kan se resultater af dit tilstedevær.

Og så gælder det om at bygge de små succeser op – at tælle succesoplevelser og ikke fiaskoer.

Langsomt kan du begynde at brede det ud til flere og flere mennesker og flere og flere områder.

Som terapeut kan jeg støtte dig hele vejen. Jeg kender også til de faldgrupper som du helt sikkert ryger i, hvor jeg kan give dig  de nødvendige værktøjer til at komme op igen. Med diverse øvelser, indsigter, bevidstheds-træning og teknikker vil du stille og roligt kunne få et meget bedre selvværd.  Og herfra vil dit selvværd hurtigt vokse.

At have et lykkeligt liv handler ikke om at undgå problemer, men at være i stand til at kunne møde problemerne med oprejst pande og komme konstruktivt og styrket igennem dem.

Har du et lavt selvværd handler det blandt andet om at udvikle sociale færdigheder til at kunne kommunikere sundt og effektivt med andre, samt at kunne løse de problemer der opstår. Sociale færdigheder og konstruktiv tankegang er effektivt i opbygningen af et bedre selvværd. Samtidig modvirker det også andre ubehagelige tilstande som depression og angst.

Den konstruktive tilgang handler fx om at acceptere dårlige hændelser, evnen til at kunne sætte sig ud over dem og den ubehagelige følelse de afføder. Herved gør du dig mere robust, og du kan komme styrket ud af de dårlige hændelser. Således kan du bevidst genopbygge et lavt selvværd.

Ofte vil det være nemmere sagt end gjort, fordi du typisk har forfald til uheldigt indarbejdede mønstre og vaner. Jeg  som din terapeut kan hjælpe dig til at bryde disse mønstre og effektivt få skabt nogle nye gode vaner.

Hvis du kan nikke genkendende til dette emne, vil terapien kunne hjælpe dig videre til et bedre og mere bevidst liv, med en god selvfølelse og kærlige relationer. Du kan få det bedre – allerede i dag! Husk det handler om at skabe de små succeser, de små glæder, og den gode opadgående spiral er i gang.

Kontakt mig , gerne idag helt uforpligtende for en aftale eller en snak.  -  Første session er gratis.

Dette er vejen fra et lavt selvværd til et bedre  og lykkeligere liv – og du kan starte lige nu!

Angst er sammen med stress og depression, én af de mest udbredte psykiske lidelser i Danmark, samtidig med at det ofte er en af de mest uopdagede og ubehandlede lidelser.

Terapi er en anerkendt og veldokumenteret behandlingsform med gode resultater til behandling af angst. Jo før man kommer i behandling, fx med terapi, desto større er chancen for at slippe af med sin angst, så angsten ikke længere har overtaget.

Fakta om angst

Angst, panikanfald og fobier er en tilstand flere kender til. Et sted mellem 10-15 % af den voksne befolkning, og op til 25 % skønnes at udvikle og opleve en af disse former for  angst, på et eller andet tidspunkt i deres liv. Vi lever i et samfund med med meget pres og stress, men ofte har vi ikke ressourcerne til at helbrede os selv i tilfælde af angst, det betyder at vi må leve med angst, hvis ikke vi selv tager ansvar og opsøger hjælp hos fx en terapeut.

Angst er ikke  let at forklare og kan se meget forskellig ud, fra menneske til menneske. Angst er fremkaldt af mange faktorer som arv, vores sociale forhold og psykologiske aspekter.

Angst er også en meget personlig oplevelse, man kan sige at vi påvirkes forskelligt alt efter fx. sammenhængen i vores liv, vores fysiske egenskaber, de tillærte evner vi har og vores oplevelse af vores egen evne til at klare faretruende og  vanskelige situationer.

Angst kan fx vise sig  i  situationer, hvor  nervesystemet og  psyken møder udfordringer du føler du ikke kan klare eller håndtere. Angst kan opstå grundet en livskrise, men kan også opstå ud af helt almindelige dagligdags situationer der blot får traumatiske eftervirkninger.

Angst kan ikke styres med dine bevidste tanker alene, fordi angst styres af krybdyrhjernen. Derfor må vi nå krybdyrhjernen og hermed bearbejde angsten, gennem sansning og den oplevede fornemmelse hos den der lider af angst. Angst er således en kryptisk lidelse at slippe af med, hvortil der nødvendigvis er brug for en stor indsigt i den menneskelige psyke.

Som terapeut kan jeg tilbyde dig professionel hjælp til at bearbejde  din angst, så du igen kan opleve livsglæden.

Angst - Få din livsglæde og dig selv igen

Hvert eneste øjeblik af dit liv, er dit liv!

Når man oplever angst, oplever man, at man ikke helt er sig selv. Angst frarøver dig at kunne leve dit liv frit som du vil. Derfor er det vigtigt at du hjælper dig selv fri af angsten.

Angst er ikke helbredt på et øjeblik, det kræver en længevarende proces, hvor man bl.a. kan øge sin viden om angst, så du får en fortrolighed med din angst, således at angsten bedre kan håndteres.

For at opnå viden kan du læse artikler og bøger om angst og deltage i foredrag og andre arrangementer om angst. Der er mange faktorer der alle kan afhjælpe angst, som motion, mindre stress, mindre alkohol samt god og regelmæssig søvn. Angst kan også afhjælpes ved at man taler åbent om det.

Angst kan være så indgroet og indviklet at komme ud af, at det kan være nødvendigt at søge hjælp fra en terapeut. På kvalificeret vis kan jeg som terapeut, hjælpe dig af med din angst ved et terapiforløb.

Bliv dus med din angst

Ved et terapiforløb kan vi bearbejde din angst, bl.a. ved at gå den mentale vej, og rykke på de forestillinger og tanker der ligger til grund for den angst du oplever. Vi vil arbejde på at du i stedet skaber nogle mere hensigtsmæssige tankemønstre. Vi vil, gennem dine sanser og din krop arbejde med din oplevelse af angst trin for trin, til du igen føler dig fri for angst. Hvis du lærer din angst at kende, ved hvorfor og hvornår den viser sig , vil angsten ikke virke så skræmmende længere og du vil blive i stand til at observere angsten og berolige dig selv i de givne situationer. Dermed har DU taget kontrol over angsten i stedet for angsten har kontrol over dig!

Og det er en rigtig god start til at blive fri igen..

Kontakt mig gerne i dag, helt uforpligtende til en snak eller en aftale.

Første møde er gratis.

- Du kan slippe fri når du vil -  Skal det være i dag…

Stress er én af de mest udbredte psykiske lidelser i Danmark.  Stress  kan leve ubevidst i os med indgroede vaner og adfærds- og tanke-mønstre, og derfor kan det være svært at komme af med stressen på egen hånd.

Med hjælp fra terapi vil det pludselig være muligt at se mere hensigtsmæssige vaner og mønstre blive dannet, og forvandle stressfyldte situationer til fredfyldt adfærd. Terapi er en anerkendt og veldokumenteret behandlingsform med gode resultater til behandling af stress.

Jo før du kommer i behandling med terapi, desto større er chancen for at slippe af med din stress, så stressen ikke længere har taget i dig og styrer dit liv.

Uanset hvor meget stress hersker i dit liv, kan du komme den til livs ved hjælp af ganske simple teknikker, som jeg vil støtte dig i brugen af, til du er i ét med dem selv, og kan klare en hvilken som helst situation selv, med oplevelse af ro og harmoni i både tanker, følelser og adfærd – teknikker til at gen-opleve livsglæden… første skridt på vejen, vil være en erkendelse af, at du ikke er lig med stressen!

Hjælp til stress

At leve med stress er en kæmpe forringelse af din livskvalitet, og påvirker ikke alene dig selv, men også familie, venner og kolleger. Det føles oftest uoverskueligt at slippe ud af dette tag stressen har i dig, men du er ikke født med stress, og det er ikke en kronisk sygdom. Får du ændret din situation og fjernet dét der belaster dig, vil symptomerne på stress med det samme mindskes.

Du er ikke nødt til at leve med stress resten af dit liv, men du er nødt til at tage nogle bevidste valg og arbejde med dig selv og din livsstil, hvis du vil ha stressen definitivt ud af dit liv. Stress bider sig fast, og slipper ikke taget af sig selv. En hjælp til stress kan være at erkende at du ikke er lig med din stress.

Prøv at tænke om den stress der ønsker at overmande dig igen og igen, at det ligesom er en ting der sætter sig eller klæber sig til din krop og dit sind, som et sæt tøj. Som et sæt tøj du kan tage af og på ved hjælp af din vilje.

En hjælp til stress kan altså være at tænke på stressen som en ydre omstændighed der nu igen lige stikker hovedet frem, hvor du skal forsøge at træne dig i, blot at observere dette. Du er ikke lig med dette din stress, eller dette  sæt tøj. Senere når du bliver stærkere, vi du aktivt kunne vælge at tage dette  sæt tøj af (stressen) og putte det i skraldespanden, og så vælge hvilket nyt sæt tøj du gerne vil have på.

Det gælder ikke om at undertrykke  stress symptomer, måske nærmere være det taknemmelig for at det har været med til at beskytte dig mod noget du ikke ville have i dit liv, men nu vil du aktivt vælge at beskytte dig selv på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

 

Stress – Hvad er stress og hvad er symptomer på stress?
Stress kan opstå i et hvilket som helst miljø, da det er din opfattelse af situationen der er afgørende for om du får stress, ikke selve situationen. Stress er ikke andres skyld, men ens egen måde at være til stede på.

Vi er alle forskellige, og vi reagerer meget forskelligt på pres, forandringer og andre kritiske situationer. Der er også grader af stress, og det vil også være forskelligt hvad der er brug for, for at komme ud af den oplevede stress.

Stress er blevet et hyppigere og hyppigere anvendt ord i vores sprog. Ofte anvendes ordet stress om blot dagligdags oplevelser, hvor vi oplever et pres vi ikke føler vi kan magte i den givne situation. Stresssymptomer er kroppens måde at reagere på og forsvare sig på overfor truende situationer og er naturligt i den forstand. Det må bare ikke gå hen og blive en permanent tilstand.

Oplever du denne tilstand hver dag i overvældende grad og som noget du ikke kan styre, kan der være tale om at du reelt er stressramt. Her er det vigtigt at du tager selv små signaler om stress symptomer alvorligt og søger hjælp til stress.

Hvis du mærker efter, kan du mærke, om du har uhensigtsmæssig meget stress i dit liv, hvis det er en tilstand du føler som en daglig ingrediens. Har du alligevel svært ved at bedømme det selv, kan du tage en snak med en terapeut, som også vil kunne hjælpe dig med behandling af stress, hvordan du kommer af med den destruktive stress. Alternativt findes der også en såkaldt stress test, der kan hjælpe dig med hvor meget stress påvirker dig negativt.

Har du stress, er det vigtigt at du søger hjælp fx hos en professionel terapeut, ellers kan stressen gøre skade på både krop og psyke. Stress kan forårsage andre uheldige følgetilstande som angst, lavt selvværd, depression mm.

Selvom stress er individuelt oplevet, er der alligevel overordnede symptomer på stress her kommer de mest almindelige.

Almindelige symptomer på stress er:

 • Søvnløshed (fx at kunne vågne midt om natten med buldrende tanker, og skulle bruge 1-2 timer på at falde i søvn igen)
 • Hovedpine, migræne, spændinger i kroppen, mavesmerter
 • Svimmelhed, svedeture, høj puls, hjertebanken
 • Hurtige og anspændte bevægelser
 • Konstant følelse af mangel på tid, utålmodighed
 • Ringen for ørerne og virus på balancenerven
 • Hyppigere infektioner og forværring af eventuel kronisk sygdom
 • Svært ved at grine og være glad i det hele taget
 • Aggressiv adfærd
 • Træthed
 • Øget brug af stimulanser
 • Manglende lyst
 • Fraværende adfærd
 • Humørsvingninger og irritabilitet
 • Usikkerhed svær at håndtere
 • Koncentrations- og hukommelses-svigt (som fx viser sig ved nedsat præstationsevne)
 • Indre uro

Stress kan opleves i mange sammenhænge. Stress kan fx opleves ved forandringer der truer større omvæltninger i vores liv, det kan være stress på arbejdspladsen, præstationspres, eksamensstress, posttraumatisk stress mm.

 

Behandling af stress
Der er hjælp at hente til håndtering af stress, og der er veje ud af enhver form for stress.

Selvom det kan føles uoverskueligt at komme ud af en stressramt situation, skal du vide at jeg har stor erfaring med at hjælpe folk over deres stress, og jeg vil helt sikkert også kunne hjælpe dig trygt og godt igennem til et nyt og endnu bedre liv. Som uddannet psykoterapeut kan jeg hjælpe dig med at slippe af med din stress og vi kan finde nye veje gennem hverdagens udfordringer. Livets små glæder vil igen springe dig i øjnene i takt med du slipper stressen og bliver mere nærværende i dit eget liv.

Vi vil sammen skabe en afklaring af din situation, ved at se på de områder hvor du føler stress, for at afgrænse problemet. Herved er det nemmere at tage fat på. Bagefter vil vi sammen se på hvad der kan erstatte de uhensigtsmæssige mønstre der er årsagen til stressen. Vi vil have fokus på dét du gerne vil have i dit liv, og du vil hurtigt mærke små forandringer i din hverdag.

Alene denne samtale, vil i sig selv give dig overblik og ro, hvilket vil mindske din følelse af stress.

Vi kan ligeledes træne at sætte grænser op og hvad der skal til for at kunne overholde disse. Vi vil sammen træne det at være til stede i nuet med ro, her er Mindfullness et fantastisk redskab som  vi kunne bruge. En anden mulighed vil være at tale om  hvordan du kan håndtere de uundgåelige stressede situationer der måtte komme.

Hver samtale varer 1 time, hvor udgangspunktet altid vil være, hvor du er lige præcis nu, og hvad du har brug for. Jeg prioriterer at vi tager os den nødvendige tid og ro under hver samtale, så du oplever en fremgang for hver gang vi mødes. Jeg vil altid give dig nærvær og al den faglige ekspertise du har brug for. Denne ro, fred og tryghed er i sig selv vejen ud af stress.

Fra gang til gang, vil du skulle arbejde med de nye teknikker jeg giver dig, og vi vil tale om dine erfaringer hermed. Vi starter altid fra der hvor du er, og hvad du har brug for. Denne tilgang vil sørge for at de nye sunde tanke- følelses- og adfærdsmønstre integreres ordentligt, så du ikke længere vil opleve stress som en permanent tilstand.

Et terapiforløb til at opløse stress, vil erfaringsmæssigt kræve fra 5 til 10  samtaler som et minimum, for at du vil kunne fastholde de ny indlærte tanke-, følelses- og adfærds-mæssige mønstre.

Ofte vil det også være en god idé at have en opfølgning nogle uger efter terapiforløbet, for at tage de ting i opløbet, som eventuelt driller dig, i arbejdet med de nyerhvervede teknikker.

 

At komme godt ud på den anden side af stress
Det at have haft stress behøver ikke opfattes som en negativ oplevelse. Jeg vil hjælpe dig til at komme ud på den anden side af din stress, skridt for skridt vil jeg hjælpe dig til at kunne gribe hverdagens udfordringer igen, både i familien som på arbejdspladsen. Efter behandling af stress vil du få en hverdag præget af balance, og tilmed beriget af dine erfaringer. Jeg vil nemlig hjælpe dig til at drage nytte af dine erfaringer, og med dine nye sunde vaner vil du stå stærkere end nogensinde før.

At fjerne sin stress med et terapiforløb, vil typisk gøre dig klogere på dig selv og på faktorer der får dig til at stresse. Du vil blive hurtigere og bedre til at reagere på uhensigtsmæssige belastninger og kunne spotte stresssymptomer og bruge disse advarselssignaler til at passe på dig selv.

Behandling af stress vil give dig din livsglæde igen, det vil give dig overskud til alt dét du gerne vil med dit liv. Du vil få nyt og styrket selvværd, nye måder at være og tænke på. Uden stress vil din arbejdsglæde øges og du vil fx have nemmere ved at træffe de rigtige beslutninger. Du vil blive bedre til at samarbejde og kunne klare udfordringer og forandringer. Du vil have meget mere energi til at klare dagligdagens opgaver. Du vil stå stærkere i alle situationer, fordi du har lært at lytte til, og forstå dit sind, på en helt ny måde, så du vil også kunne registrere optakt til ny stress, og kunne handle sundt derefter. Får du alligevel brug for hjælp hvis stressen presser på, kan en ekstra samtale altid hjælpe dig til at komme på rette spor igen.

Som din terapeut vil jeg garantere dig, at du altid vil kunne arbejde dig ud af din stress med teknikker og på måder som du har det godt med. Jeg vil altid skabe ro og nærvær omkring dig og give dig lige præcis de udfordringer som du har gavn af. Hos mig vil du ikke føle dig bedømt og du vil ikke være hende eller ham den stressede. Mange mennesker lider af stress og det er der gode grunde til. Jeg arbejder ud fra den holdning, at vi alle gør det så godt vi kan, altid – ud fra vores omstændigheder og dét livet byder os.

Jeg er her for din skyld, og vil gøre mit bedste for at hjælpe dig ud af din stress og finde din indre ro igen.

Stress er ikke kun en lidelse. Det kan også være vejen til indsigt og nærvær overfor dit indre, at komme tæt på sig selv. Og det er virkelig en gave, som ikke alle oplever.

Kontakt mig gerne, allerede i dag til en uforpligtende snak og evt, en aftale om et møde.

Første møde er gratis!

- Og så er du allerede på vej ud af stressen -

Depression er en tilstand vi alle kan føle snerten af, på vores rutscheture her i livet. Men enkelte rammes så hårdt af modstand, at det tager livspusten fra dem.

Ved depression åndes man i nakken af træthed, håbløshed og tristhed uden nogen umiddelbar årsag, manglende lyst og manglende evne og overskud til at klare hverdagen, og man lider af dårligt selvværd.

Depression går ud over ens koncentrationsevne og både søvn og appetit påvirkes af depression. Depressionens symptomer ligger sig som en dyne over den depressionsramte, og det kan være umådeligt svært at se lyset igen ved depression.

Depression, angst og stress er nogen af de mest almindelige psykiske sygdomme i Danmark. Samspillet mellem disse lidelser er også tydelig, fx kan stress forårsage depression og depression kan øge stressniveauet. Stress der kan udløse en depression, kan være voldsomme forandringer i ens liv, som fx sorg, dødsfald, sygdom, skilsmisse eller at miste sit job.

Depression kategoriseres i grader af let, moderat og svær grad af depression. Ved depression mindskes livskvaliteten og depression påvirker således omgivelserne, som familie, venner og kolleger i betydelig grad. Det at passe et arbejde eller klare familiemæssige forpligtelser for en med depression, kan nærme sig umuligheder til tider. Ved depression er det en god idé at tale med sine omgivelser om problemet, så man i større grad kan få medspillere, til at komme ud af depressionen.

Som med angst og stress er det meget væsentligt at begynde behandling af depression så hurtigt som muligt, da det har stor betydning for resultatet af depressionsbehandlingen. Hvis man ikke får behandling for sin depression, kan depressionen typisk vare ½-1 år, eller længere – det er lang tid, hvis man har det dårligt.

Valg af behandling mod depression

Depression er på flere måder til at helbrede. Depression kan afhængig af sværhedsgraden behandles med bearbejdning hos familie og venner, her skal man dog huske, at denne gruppe mennesker typisk er følelsesmæssigt involveret i din situation, hvilket kan farve deres hjælp. De har typisk heller ikke den relevante faglige kompetence til at kunne hjælpe dig. Det bliver på et andet plan de kan hjælpe dig. Hos disse mennesker vil du ofte kunne gavne af deres kendskab til din historik, hvor de kan hjælpe ud fra et mere helt billede, samt den tillid I har opbygget. Dette vil tage noget tid, før det gør sig gældende hos en terapeut. Her får du til gengæld uvildig, vedvarende og kompetent hjælp, så du kan komme hurtigere af med din depression.

Ud over samtaler og terapi, kan du vælge medicin. Der vil normalt gå noget tid før medicinen begynder at virke, og 3-6 uger efter påbegyndt medicinindtagning, vil man kunne afgøre om det er den rigtige slags og mængde medicin man får. Bivirkninger ved medicin er fx kvalme, diarré, nedsat lyst til sex. For 20-30 % af de der vælger at tage medicin mod depression, virker behandlingen ikke.

Ved psykoterapi er der den fordel at der ikke er nogen ubehagelige bivirkninger og virkningen holder på sigt, hvor det gør medicinen ikke. Medicin helbreder ikke depressionen. Hvis man stopper med at tage den for tidligt, kan depressionen derfor komme tilbage.

Sideløbende med disse former for behandling, er der en masse du kan gøre selv. Depression kan ikke lide:

 • God næringsrig mad, bl.a. med de sunde fedtstoffer
 • Motion – som du synes er sjov
 • Lys
 • Meningsfyldt arbejde
 • Være en del af et større fællesskab
 • Meditation, yoga, mindfullness, ro
 • Søvn
 • Kreative projekter og hobbyer
 • Smil (også når det er svært)

 

Når man er i gang med en behandling af depression, som ved et terapiforløb, er det vigtigt at man ikke stopper behandlingen for hurtigt, da der ellers er stor risiko for at depressionen vender tilbage. Af de personer der får depression, får 20 % ikke flere depressioner, 60 % får depression igen, og hver tiende får mere end 10 depressioner i deres liv.

Får man depression gentagne gange er diagnosen ”tilbagevendende depression”, modsat de der kun får depression én gang, hvor diagnosen hedder ”depressiv enkeltepisode”. Det er en god idé at lære sine egne tegn at kende, på at man er ved at udvikle en depression. Manglende lyst og overskud, træthed eller besvær med at sove, kan være tegn.

Som tommelfingerregel skal man fortsætte behandlingen af depression ½-1 år efter man er blevet depressionsfri.

Nyt liv til depressionsramte

Når et terapiforløb går i gang for at hjælpe dig af med din depression, vil vi starte der hvor du er, med dét du har brug for – vi tager udgangspunkt i din specifikke situation af depression.

Så tager vi et roligt skridt ad gangen, så vi er sikre på at få dig helt og godt igennem depressionens svære vej. Jeg har god erfaring og masser af værktøj til at hjælpe dig, og du vil hurtigt kunne mærke fremgang.

Bl.a. vil vi kunne arbejde med at bearbejde de tankemønstre der skaber og vedholder depressionen. Typisk er det tanker om skyldfølelse og utilstrækkelighed. I terapi oparbejder du en øget bevidsthed om disse destruktive tanker, samtidig med at du lærer at erstatte disse, med mere konstruktive tanker. Herved åbnes op for et øget selvværd og depressionen forsvinder stille og roligt.

Vi vil tage det skridt for skridt, og fylde dit liv med mange små glæder.

Depressionens forskellige ansigter kan føles som sorte huller, men sorte huller er også en hemmelig vej ind til en ny verden. Hvis du bruger din depression konstruktivt, kan depressionen virke som en øjenåbner. Depression kan læses som kroppens reaktion og forsvar mod noget. Ofte kan man ikke selv se dét der skal til, fordi ens følelser og tanker mørkner synet, men en kompetent terapeut, vil kunne se hvilke vejledende spørgsmål, der er de rigtige at stille, for at bane vejen tilbage til dig selv. Som uddannet terapeut, kan jeg nænsomt og grundigt hjælpe dig, til at puste liv ind i de tvivlende sorte huller der omgiver dit livssyn.

Valget af terapeut er væsentligt for resultatet. Derfor tilbyder jeg dig et uforpligtende møde med mig, så du i ro kan afgøre, om jeg er den rigtige terapeut for dig, til at hjælpe dig af med din depression.

AP terapi - Hvem er jeg?

Hvem er Anne Pagh?

Jeg er eksamineret og certificeret psykoterapeut fra ID-Academy en 4 årig integrativ psykoterapeut uddannelse ved psykoterapeut Ole Vadum Dahl…

Læs mere om hvem jeg er

AP terapi - Klientudtalelser

Klientudtalelser

”Jeg havde en oplevelse af at blive mødt af en autentisk favnende terapeut. Annes teori, erfaring, nærhed og meditative indslag har været relevante for os på alle konti…”

Læs flere klientudtalelser