Familieterapi kan give jer netop det I står og mangler i hverdagens konflikter og problemer. Netop fordi familieterapi er bundet i veldokumenterede metoder og er et organ udenfor familien, har din familie super gode chancer for at komme til at blive velfungerende og glædesfyldt igen med familieterapi.

Familieterapi er et fantastisk middel til at løse familiekonflikter. Familier danner mønstre, og hvert familiemedlem danner vaner, bevidste som ubevidste, til at håndtere diverse udfordringer. Nogle er hensigtsmæssige, andre er ikke. Det kan vi være bevidste eller ubevidste om, og selvom vi måske er bevidste om en uhensigtsmæssig vane, er det ikke altid vi ved hvordan vi skal ændre den. Selvom vi måske formår at ændre den, er det ikke altid at det løser et familieproblem, da en familie består af  flere individer og relationer og hermed mange mulige reaktioner.

Familieterapi kan hjælpe jer til at have konstruktiv kommunikation og kærlighed i hovedsædet,ved hjælp af veldokumenterede metoder. Som familieterapeut vil jeg kunne tilbyde teknikker der netop passer jer, både individuelle som fælles for familien, og jeg vil gennemarbejde dem med jer, til I håndterer dem helt selv.

Familieterapi kan bruges af familier der føler at de har brug for hjælp, hvad enten det er små eller store problemer, om problemerne er centreret på ét felt (fx på sproget) eller de er over hele linjen. Udover familier i gængs forstand – far, mor, barn -  kan familieterapi gavne forældre alene, børn alene, eller søskendeforhold. Familieterapi kan også gavne familier i bredere forstand, fx i sammensatte familier. Bredere forstand kan også forstås som hvis forholdet inkluderer en voksen fra institutionen, fx en lærer. Familieterapi kan bruges som hjælp ved nære relationer, fx venner.

Tegn på problemer der kalder på familieterapi

Problemer opstår i alle forhold og familier. Vi er alle forskellige, opfatter situationer forskelligt, og reagerer forskelligt, bl.a. på grund af vores forskellige baggrund. Det er almindeligt at tingene ikke fungerer engang imellem, men er det problemerne der fylder billedet allermest, er det sundt at søge hjælp med familieterapi.

Typiske tegn der kunne indikere, at familieterapi vil gavne din familie:

 • Hvis der er dårlig stemning i familien
 • Indelukkethed
 • Vredesudbrud eller grådanfald ofte
 • Hvis I skændes tit
 • Hvis I ofte ikke kan blive enige om en løsning
 • Hvis I bliver irriterede over hinanden, og kritiserer hinanden
 • Hvis der bekæmpes frem for at samarbejdes
 • Hovedpine, mavepine, spiseforstyrrelser
 • Adfærdsproblemer
 • Misbrug
 • Skilsmisse kommer på tale/ tanke
 • Utroskab
 • Uenighed om børneopdragelse
 • Negativt sprogbrug
 • Fokus på fejl
 • Vold
 • Manglende nærhed, sammenhold eller interesse i hinandens liv
 • Angst, depression, skyld og skam

 

Familieterapi er godt for alle former for uhensigtsmæssige mønstre og følelser i familien. Behovet for familieparterapi vil være større, hvis der er mange eller dybtsiddende af disse. Specielt hvis et eller flere familiemedlemmer føler at situationen er fastlåst.

Det er vigtigt at tage fat i roden af problemerne i tide, ellers vil de med tiden overvinde jer. Med familieterapi vil jeg som jeres terapeut vide hvad der er gavnligt i lige præcis jeres situation, og vil som uvildig kunne navigere meget lettere ud af problemerne, fordi jeg ikke er impliceret i det negative familiemønster og fordi jeg kender effektive teknikker.

Når først den onde cirkel er brudt, er I allerede godt igang med at bygge den gode sunde familie op, som I gerne vil have. Når du som forældre tager ansvaret for den overordnede kvalitet af jeres familiesamliv på dig, vil det med det samme have gunstig effekt på børnene, og give mere afbalanceret adfærd.

Familieterapi kan redde familien til at holde sammen, så den, og hvert familiemedlem bevares i god trivsel.

Du gør ikke noget forkert – for du gør det så godt du kan!

Familieterapi arbejder ud fra en positiv tilgang. I familieterapi er der således fokus på det der fungerer, og hvad det er, man som familie ønsker. Erfaring fra familieterapi viser at denne tilgang er langt mere frugtbar, da billedet allerede her ændrer sig fra det negative syn med negativ kommunikation, til et optimistisk syn med en kommunikation der fremmer det bedste i hinanden.

Vi vil det bedste for hinanden som udgangspunkt, men ofte drukner vores vores gode hensigter, i et hedt øjeblik hvor vi ankommer til den givne situation med forskellige tilgange og opfattelser.

Familieterapi har fokus på relationerne fremfor det enkelte individ og individets adfærd. Problemet opstår i relationen til de andre familiemedlemmer, og det er også med denne tilgang at vi kan løse problemet.

Vejen til sund familie med familieterapi

Familieterapi vil tage udgangspunkt i din families nuværende unikke situation. Konkrete problemer identificeres. Mine anbefalinger skræddersyet til Jeres nuværende situation. Vi starter således i fællesskab med at skabe en plan ud fra jeres behov og mine anbefalinger. Familieterapien er godt igang.

En samtale i familieterapi varer typisk en god times tid. Det er vigtigt at der er tid og ro så alle bliver hørt, og så I kan opleve mærkbar fremgang med jeres familieterapi. Det søges at skabe et så kort og effektivt forløb som muligt, men vi stopper ikke før I er tilfredse. Jeres familieterapi kan måske klares på én samtale, men kan i princippet forløbe sig til rigtig mange. Det mest almindelige er omkring de 5-6 samtaler.

Det vil tillige være gavnligt, at tilføje en evalueringsamtale, som en naturlig del af jeres forløb i familieterapi, som opfølgning på hvor godt jeres nye mønstre og adfærd er integreret, og om der er noget I har brug for, nu når I har arbejdet med det et stykke tid.

Familieterapi kan bestå af interviews, hvor jeg og resten af familien lytter. Familiens forskellige opfattelser ser dagens lys og sammen finder vi nye adfærdsmønstre, så I kan nå hinanden og stadig bevare jer selv hver især, alt sammen i trygge rammer. Andre gange når vi arbejder i familieterapi, kan det være, at vi forholder os helt praktisk med opgaver og øvelser I skal løse sammen, som vi så sammen evaluerer bagefter.

Denne tilgang understøtter ønsket om at distancere sig til problemet, se det udefra, og ikke som iboende det enkelte individ. Herved arbejdes der terapeutisk med problemerne.

Efter hver samtale i familieterapi, vil I få konkrete ting I skal arbejde på, både hver især og fælles opgaver. Når vi har vundet en åben og respektfuld tilgang til hinanden, vil vi også begynde at arbejde med hvad jeres drømme er som familie på sigt.

Familieterapi – forvandlingen fra fiasko til fantastisk

Vi vil i familieterapi arbejde med at se jeres krise som noget positivt. Hvad der ikke knækker jer, styrker jer – og jeg vil hjælpe jer med, at I ikke knækker som familie. Ved modstand kan I udvikle jer både som individ og som familie. I bliver stærkere mennesker og en stærkere familie, hvis fokus er på hvad I vil og hvad der er godt.

I familieterapi  arbejder vi med at jeres forskelligheder som så ofte har ført jer i konflikt, faktisk kan ses som en forudsætning for sund udvikling. Vi skal bare lære at håndtere forskelligheden som noget gavnligt, og ikke som noget der skal undgås. Det er okey og helt naturligt at vi er forskellige, det gavner at give plads til. Familieterapi vil have fokus på at lære at forstå, acceptere og respektere andre og samarbejde fremfor at modarbejde.

Familieterapi vil forbedre din evne til at kommunikere og til at håndtere konflikter.

Med familieterapi er der altid en positiv vej ud af en dårlig familiestemning, lige meget hvor skidt det står til. At gribe til familieterapi gør jer langt stærkere til at klare de udfordringer i kæmper med. I står ikke længere alene. Jeg har rigtig god erfaring i min familieterapi, med at vende situationen, til et samarbejde med god og respektfuld kommunikation.

Hos mig vil I ikke føle jer bedømt. Mange familier har det svært, og det er der gode grunde til. Jeg arbejder ud fra den holdning, at vi alle gør det så godt vi kan, altid – ud fra vores omstændigheder og dét livet byder os.

Jeg er her for jeres skyld, og vil med familieterapi, gøre mit bedste på en omsorgsfuld og nærværende måde, for at hjælpe jer til en glad familie.

Din og din families trivsel er vigtig, og det er vigtigt at dine børn kan føle sig trygge med, at du som forældrer tager hånd om problemerne, fx ved at tage fat på familieterapi. Kontakt mig gerne allerede i dag til en uforpligtende snak og eventuelt en aftale om et møde.

1. samtale i familieterapi er gratis!

AP terapi - Hvem er jeg?

Hvem er Anne Pagh?

Jeg er eksamineret og certificeret psykoterapeut fra ID-Academy en 4 årig integrativ psykoterapeut uddannelse ved psykoterapeut Ole Vadum Dahl…

Læs mere om hvem jeg er

AP terapi - Klientudtalelser

Klientudtalelser

”Jeg havde en oplevelse af at blive mødt af en autentisk favnende terapeut. Annes teori, erfaring, nærhed og meditative indslag har været relevante for os på alle konti…”

Læs flere klientudtalelser